Senin, 26 Januari 2009

tugas akhir MK. TEKNIK PENELITIAN TANAMAN (Fakultas Peternakan Undana)

Uraikanlah semua yang anda ketahui tentang spesies tanaman makanan ternak berikut:

1.Mortien Y. Amabi (0405021164): lamtoro2.Nitronidas Soinbala (0405021162): rumput Brachiaria decumbens3. Nicodemus U. Ndewa (0405021185): rumput Panicum maximum

4. Jenmey Tetimelay (0405021178): rumput gajah
5. Finsensia Meo (0505021212): Gamal

6. Ade Irma Hamid (0505021207): Kume

Minggu, 18 Januari 2009

soal take home exam (THE) matakuliah PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (S2 PPS Undana MPSAL)

1. Merujuk kepada kriteria dan indikator kawasan konservasi yang diterbitkan oleh IUCN, di NTT terdapat beberapa jelas kawasan konservasi.

a. Sebutkanlah jenis-jenis kawasan konservasi dimaksud;

b. Berikanlah masing-masing sebuah contoh dari kawasan konservasi seperti yang anda sebutkan pada butir a di atas;

c. Deskrispiskanlah beberapa kondisi mutakhir dan model pengelolaan dari masing-masing kawasan konservasi yang anda sebutkan pada butir b di atas.

2.(Copy paste dan perbesar gambar di atas ini ke atas kertas kerja anda dan kerjakan tugas berikut ini)

Salah satu metode pengelolaan kawasan konservasi mutakhir adalah pengelolaan kawasan yang bersifat kolaboratif (co-management). Uraikanlah modeL di maksud, yang berisi gagasan dasar (falsafah), pendekatan, ruang lingkup dan lain-lain, dengan menggunakan bantuan gambar di atas.

THE dikumpulkan paling lambat hari kamis, 22 Januari 2009 ke alamat e-mail makati24@gmail.com

SELAMAT BEKERJA. TUHAN MEMBERKATI

bahan kuliah 2, MK Pengendalian Kebakaran dan Penggembalaan Liar, Prodihut, S1

Fakta Empirik Kebakaran dan Penggembalaan Liar di Indonesia  Musim kemarau panjang di Indonesia identik dengan masalah akut seputar...